Compromís amb el medi ambient de Barcelona

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT, QUALITAT I SEGURETAT

Port Olímpic de Barcelona S.A. (POBASA) té com a missió oferir la màxima qualitat en tots els serveis als usuaris, concessionaris i clients que utilitzen les seves instal·lacions, així com garantir el seu ús mediambientalment correcte, dins d'un entorn segur per a tots els grups d'interès.

L'objectiu de la qualitat en el servei ha guiat el nostre creixement com a port i conscients de la importància de la protecció del Medi ambient i la Seguretat en el treball, l'empresa es proposa prendre el compromís de desenvolupar la nostra activitat com el màxim respecte amb l'entorn i en unes condicions segures. En primer lloc ens comprometem, no només a complir amb la legislació vigent, tant en matèria ambiental, com de seguretat i salut, sinó a anar més enllà d'aquestes exigències, desenvolupant millores en el nostre treball diari amb la finalitat de contribuir a la conservació de l'entorn, a la prevenció de danys i deteriorament de la salut i a la millora de la qualitat en la prestació del nostre servei.

Dins d'aquesta política empresarial, el Port Olímpic de Barcelona S.A seguirà aquests principis:

Seguir i controlar la satisfacció dels nostres usuaris.

Controlar i minimitzar els impactes ambientals de l'empresa i els riscos laborals detectats com a conseqüència de la contínua avaluació dels mateixos.

Prendre mesures per reduir el consum dels recursos naturals com l'aigua i l'energia, realitzant una gestió eficaç dels residus generats.

Proporcionar la informació i mitjans necessaris amb la fi que es duguin a terme les activitats en unes condicions segures i sense perjudici per a la salut tant dels treballadors com de la resta del personal implicat.

Promoure la formació i conscienciació a aquelles persones implicades en el desenvolupament de l'activitat del port: treballadors i proveïdors. En concret, per al personal del port es treballarà especialment en la seva formació ambiental i conscienciació en la prevenció de riscos amb la finalitat d'aconseguir la seva implicació en el projecte i assoliment dels seus objectius.

Comunicar a l'usuari aquesta tasca que s'està realitzant i implicar-los al màxim a millorar el comportament ambiental del port i en la detecció de possibles riscos potencials per a la salut.

Tots aquests principis s'emmarquen en un procés de prevenció de la contaminació, dins d'una filosofia de millora contínua de la qualitat i excel·lència, així com del comportament ambiental del port, la qual cosa comportarà revisar aquesta política de forma periòdica així com els objectius plantejats.


Sr. Jorge Bonal
Capità del Port Olímpic de Barcelona S.A.


CERTIFICATS OBTINGUTS PER PORT OLÍMPIC

SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

Protocol d'actuació ambiental

Denúncia d'actuacions fraudulentes

Descarregar PDF'S

PROPOSTA DE
WWF/ADENA

Les prades de Posidònia: Importància i conservació

Descarregar PDF'S

BONES PRÀCTIQUES

L'entorn marí en què es desenvolupen les nostres activitats
és especialment sensible a les actuacions dels seus usuaris.

Per això, la seva participació i implicació en la preservació del medi ambient
és fonamental per garantir que les accions i millores que s'estan duent a terme a Port Olímpic
obtinguin un bon resultat i s'arribi a una reducció de l'impacte ambiental provocat.

#OlimpicBlue
Sostenibilitat, Gestió ambiental i Respecte

A la secció #OlimpicBlue es recorden i es destaquen les accions sostenibles
i ''bones pràctiques'' que es poden dur a terme a Port Olímpic,
gràcies a la implantació dels sistemes de gestió de Qualitat i Medi Ambient (ISO 14001 / EMAS i ISO 9001 ),
i que s'emmarquen dins d'un procés de contínua millora.

ota la informació sobre la Política Mediambiental del port
queda a disposició dels socis i usuaris del port a les nostres oficines, exposant-se al detall les nostres dades de caràcter ambiental.#OlimpicBlue
Sostenibilitat, gestió ambiental i respecte en viu a Port Olímpic:
cuidem el mar i el nostre entorn.
#OlimpicBlue | ENERGIA

Port Olímpic pretén optimitzar els recursos i l'ocupació de l'energia
a les seves instal·lacions per, així, convertir-se en un espai energèticament eficient.


Utilitza aparells de baix consum (Classe energètica A)
com a sistemes d'il·luminació i electrodomèstics. Permeten un estalvi de fins al 80%.

La longitud dels cables no ha de ser superior a 25 m.
El cable no ha de tenir cap connexió intermèdia o entroncament en tota la longitud (ITC-BT-42).#OlimpicBlue | AIGUA

Presentem una sèrie de recomanacions que ens ajuden a preservar un bé comú
tan escàs com és l'aigua i que, a més, faciliten l'òptim funcionament de les instal·lacions del port.


Comprovar que es tanquin correctament les aixetes i mànegues. No deixar córrer l'aigua innecessàriament.

Instal·lar reductors o airejadors a les aixetes (Permeten estalviar fins al 50%).

Utilitzar pistoles de flux interromput per la neteja de l'embarcació.

Utilitzar aigua de mar per a la neteja de l'embarcació i només utilitzar aigua dolça quan sigui necessari.

No utilitzar els vàters com papereres.

A més, Port Olímpic ha instal·lat una dessaladora que, gràcies a un procés d'osmosi,
convertirà l'aigua del mar en dolç, disponible per al consum del port.


Veure el nostre folletò#OlimpicBlue | AIGÜES RESIDUALS I DE SENTINA

Les aigües residuals i de sentina de les embarcacions han de ser gestionades
correctament per evitar la contaminació marina. És una obligació legal
i cal que l’amarrador justifiqui la correcta gestió d'aquests residus.


Port Olímpic posa a disposició un servei totalment gratuït de buidatge d'aquests perillosos residus
generats en les operacions normals de les embarcacions; construint mesures de mitigació de la contaminació a les seves instal·lacions.

Per a la neteja del port cal recordar que:

Està prohibit qualsevol abocament contaminant.

Es recomana l'ús de detergents biodegradables.

Es recomana utilitzar baietes de microfibra per a la neteja, ja que s’estalvia en productes de neteja i en aigua.

Es recomana utilitzar paper higiènic i altres tipus de paper sanitari lliures de clor.

Es recomana evitar l'ús de pesticides i fertilitzants químics.#OlimpicBlue | RESIDUS

Els residus s'han de dipositar en els diferents contenidors del port, situats en els pantalans:

No abandonis mai els teus residus arreu.

Pregunta al personal del port en cas de dubte, per gestionar correctament els teus residus.

Aplica criteris de compra verda: productes amb mínim embalatge, substituir productes perillosos per altres equivalents no perillosos, etc.


RECOLLIDA SELECTIVA

Residus generals: escombraries domèstiques i desfet general

Contenidor verd: ampolles, envasos de vidre

Contenidor groc: envasos de plàstic, llaunes, brics i alumini

Contenidor blau: paper i cartró

Contenidor marró: fracció orgànica


PUNT VERD

Utilitzeu el Punt Verd per als residus especials (demaneu el servei a les oficines del port):
olis bruts de motor, filtres d'oli i draps bruts, restes de pintura, restes de dissolvent, envasos metàl·lics
i plàstics contaminants, draps contaminants, bateries i ànodes de zinc.

Port Olímpic organitza sessions de neteja del fons marí
que li permeten recollir els residus que s'han anat acumulant al fons de la mar de Barcelona,
reduint l'impacte sobre el medi ambient.#OlimpicBlue | MOBILITAT SOSTENIBLE

Recomanem l'ús d'un model de transport sostenible
i unes pràctiques de mobilitat responsable per, així, reduir la contaminació de l'aire,
el consum excessiu d'energia i millorar els efectes sobre la salut de la població i els usuaris del port.


Recomanem desplaçar-se a peu, amb bicicleta o en transport públic sempre que sigui possible.

Recomanem compartir vehicle o transport entre diversos usuaris.

Són recomanables els vehicles elèctrics o híbrids, que redueixen la petjada de carboni.#OlimpicBlue | RESPECTE

El respecte per les persones i l'entorn natural del port
és de vital importància per poder gaudir del mar d'una manera responsable:


Revisar el Reglament d'Explotació del port
per conèixer les prohibicions i obligacions establertes.

Respectar el descans d'altres usuaris.

No sobrepassis la velocitat màxima permesa de 3 nusos.

Apaga el motor quan no sigui necessari.

Evita lubricants de baixa qualitat, disminueixen el rendiment del motor.

Realitza un manteniment periòdic del motor i dels filtres.

Respecta l'entorn natural.

Realitza una pesca responsable.Amb aquestes bones pràctiques podeu ajudar a conservar el medi
i els recursos naturals que ens proporciona, per així aconseguir
un desenvolupament sostenible que permeti a les generacions futures gaudir-lo.

#OlimpicBlue