Notícies i novetats Port Olímpic Barcelona

NOTÍCIES I NOVETATS DEL PORT OLÍMPIC

 

Signat el 1er Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de Catalunya

Primer Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de Catalunya Port Olímpic Barcelona
Port Olímpic va acollir el passat 21 d'octubre la important signatura del 1er Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes de Catalunya, entre els sindicats d'O.G.T. i C.C.O.O. i la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (Acpet), en presència del seu president Tomas Gallart i Joan Guitar, director del Port.

Fins ara, les relacions laborals dins del sector venien determinades per altres convenis que en cap cas recollien les especificitats pròpies d'aquests serveis nàutics. Amb la signatura d'aquest específic acord, Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma a registrar un conveni d'aquestes característiques, que donarà cobertura als treballadors de 47 ports i dàrsenes esportives. El document ha entrat ja en vigor i tindrà vigència fins al 31 de desembre de l'any 2020.

A més, amb la finalitat d'interpretar i aplicar correctament la Llei Orgànica 3/2007, s'ha creat un Observatori amb la idea d'estudiar i recopilar informació sobre la situació d'igualtat d'oportunitats i de tracte en el sector. Aquesta entitat també podrà assessorar a les empreses que ho sol·licitin sobre els drets i obligacions en matèria d'igualtat, així com en la implantació de plans i polítiques d'igualtat.

Aquest conveni és aplicable solament al territori de Catalunya, si bé és cert que les entitats patronals i els companys sindicals d'UGT i CCOO de les diferents comunitats autònomes han mostrat el seu interès. La FEAPDT, i el seu president Gabriel De Sandoval, han estat informats del seguiment i del contingut de les negociacions.

Més info:
Article de l'advocat Jaume Prats de BA Advocats
www.panoramanautico.com/legislaciones/firmado-el-i-convenio-colectivo-de-puertos-y-d%C3%A1rsenas-deportivas-de-catalu%C3%B1a