puntnet

Port Olímpic compta amb les instal·lacions i recursos necessaris per a poder classificar els residus correctament. La finalitat d’aquesta gestió és la de garantir una millora de les condicions higièniques, econòmiques i ambientals de Port Olímpic i el seu entorn.

•Els residus s’han de dipositar en els diferents contenidors del port, situats als pantalans. Recorda que cada residu té el seu lloc.
•En cas de dubte, pregunta al personal del port per gestionar correctament els teus residus.
•Aplica criteris de compra verda, no només tindràs en compte criteris econòmics i tècnics, sinó també ambientals i socials. Adquireix productes i serveis respectuosos amb el medi ambient, és a dir que ofereixen els nivells de qualitat i de servei exigits i que, alhora, generen un impacte ambiental menor: productes amb el mínim embalatge, productes durables que redueixen els costos de tractament de residus, substitueix els productes perillosos per altres equivalents, etc.

RECOLLIDA SELECTIVA
Port Olímpic compta amb espais reservats per a la correcta recollida selectiva, una mesura que facilita el correcte tractament dels residus:
Residus generals: escombraries domèstiques i desfet general
Contenidor verd: ampolles, envasos de vidre
Contenidor groc: envasos de plàstic, llaunes, brics i alumini
Contenidor blau: paper i cartró
Contenidor marró: fracció orgànica

PUNT VERD
Els punts verds serveixen per desfer-nos dels residus que no podem llençar als contenidors que trobem al carrer. Utilitzant els punts verds contribuïm a millorar el procés de reciclatge i ajudem a preservar el medi ambient.

Utilitzeu el Punt Verd de Port Olímpic per als residus especials (demaneu el servei a les oficines del port): olis bruts de motor, filtres d’oli i draps bruts, restes de pintura, restes de dissolvent, envasos metàl·lics i plàstics contaminants, draps contaminants, bateries i ànodes de zinc.

A més, Port Olímpic organitza sessions de neteja del fons marí que li permeten recollir els residus que s’han anat acumulant al fons de la mar de Barcelona, reduint l’impacte sobre el medi ambient.

Comparteix / Comparte