Registre especial d’operadors d’embarcacions pneumàtiques i semirígides d’alta velocitat. Reial decret – Llei 16/2018
El Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, adopta una sèrie de prohibicions i límits d’ús en relació amb les embarcacions pneumàtiques i semirígides d’alta velocitat, com a mesura per a la lluita contra el tràfic il•lícit de persones i mercaderies.

En concret, estableix que els que pretenguin realitzar activitats de fabricació, reparació, reforma, circulació, tinença o comerç, així com la navegació per qualsevol punt de les aigües interiors, mar territorial espanyol o zona contigua, han d’estar donats d’alta prèviament en el Registre d’Operadors de Pneumàtiques i Semirígides d’Alta Velocitat i sol·licitar per a cada embarcació afectada per aquesta normativa una sol·icitud d’autorització d’ús d’embarcació.

Descarregar PDF

Comparteix / Comparte