El 2018 s’han expedit un 8% més de títols que el 2017, durant l’any 2018 es van concedir 32.578 títols, mentre que l’any anterior van ser 30.185. A més, aquests títols, s’han de sumar les 10.411 noves llicències de navegació.

Durant el primer semestre de l’any, el nombre de títols expedits eren de 17.307, en comparativa al mateix semestre del 2018 són 1.921 títols més. Mentre que les llicències de navegació fins juny del 2019 aconseguien els 9.336 enfront de les 5.517 registrades durant el mateix temps de l’any 2018.

Catalunya, Balears i Múrcia, aconsegueixen les primeres posicions de títols expedits.

Catalunya la primera del rànquing, amb 5.352 títols expedits durant el 2018, i 2.865 al primer semestre del 2019.

Balears, en segon lloc, amb 4.364 títols el 2018, i en el primer semestre del 2019 amb 1.816 títols expedits.

Múrcia, en tercera posició, amb 3.917 títols durant l’any passat, i durant el primer semestre d’aquest any un registre de 2.312 nous títols.

Catalunya, País Basc i Canàries lideren el rànquing de llicències de navegació.

Catalunya va concedir 5.301 llicències durant el 2018, el País Basc 1.498 i Canàries 1.392.

Llegeix la notícia

Comparteix / Comparte