sector nautica embarcaciones recreo port olimpic
Segons les dades recollides per l’Informe del Mercat d’Embarcacions d’Esbarjo editat per ANEN a partir de la informació facilitada per la Dirección General de la Marina Mercante (gener -juny 2017), la nàutica d’esbarjo ha experimentat un creixement del 13% amb un total de 3.099 embarcacions matriculades aquest primer semestre, 357 més que en el període anterior.

El segment d’embarcacions més demandat és el de fins a 8 metres, que aquest any ha crescut un 10,6%. Les eslores de 8 a 12 metres han patit un creixement del 30%; els vaixells de 12 a 16 metres han augmentat un 25,6% i els de més de 16 metres han incrementat els seus registres en un 120%, amb 44 unitats front les 20 registrades entre gener i juliol del 2016.

El mercat de lloguer segueix sent el líder com a fórmula idònia de navegació, amb un creixement del 35,40% de matriculacions en embarcacions d’esbarjo. En el primer semestre de 2017 s’han matriculat per a lloguer 1.079 embarcacions, enfront de les 797 del mateix període de l’any passat.

Amb aquest creixement es demostra una evolució favorable en el sector, en totes les eslores i en tot tipus d’embarcacions.

Port Olímpic acull un gran nombre d’empreses xàrter que permeten el lloguer de qualsevol d’aquestes embarcacions per així, poder seguir gaudint d’aquest plaer cada vegada més popular entre els ciutadans.

Comparteix / Comparte