Aquest any, la Regata de Nadal que organitza el Club de Mar del Port Olímpic se celebrarà els dies vinents 30 de novembre i 1 de desembre, en dues proves, com és tradicional.
En aquesta edició la prova de diumenge comptarà també com la prova de la Lliga 2019/20 de desembre.

La XXV Regata de Nadal per a vaixells de classe creuer tindrà lloc els dies 30 de novembre i 1 de desembre del 2019, organitzada pel Club de Mar Port Olímpic

REGLAMENTS
Les regles de regata tal com es defineixen en el Reglament de Regates a Vela de la Word Sailing 2017 – 2020 (RRV)
Reglament Tècnic de Creuers de la RFEV 2018-2020
El Reglament de Mesurament ORC
Les Regles de Seguretat de la World Sailing , Categoria 4;
En cas de dubte, el resoldrà el Comitè de Regates.

PARTICIPANTS
Podran participar els iots equiparables al sistema de mesurament “ORC Club” en vigor.
Tots els patrons així com tots els tripulants, han de tenir la corresponent llicència federativa de l’any 2019.
A les embarcacions que no tinguin rating, o que el tinguin del 2018 o anteriors, l´organització els hi assignarà un d´estimat amb penalització i que no serà motiu de reclamació.

PROGRAMA
Dissabte 30/11
Recorregut costaner o alternativament amb boies (5 a 10 milles). Senyal d’atenció 12.25 h. (esmorzar a partir de les 10h davant la seu social del club organitzador, reunió de patrons 11:00)

Diumenge 1/12
Recorregut amb boies (5 a 10 milles)
Esmorzar a partir de les 10h davant la seu social del club organitzador, reunió de patrons 11:00

Per a que la regata tingui validesa cal que es completi com a mínim una prova.
Cas de no poder realitzar cap de les dues proves, s’anul·larà la regata.

INSCRIPCIONS
La inscripció queda subjecta a la presentació dels documents següents:
Formulari d’inscripció amb la llista de tripulants de cada iot, amb adreça i telèfon.
Declaració d’acceptació de responsabilitats signada pel patró o patrona.
Fotocopia de les Llicències Federatives de cada un dels tripulants.
Fotocopia del certificat de ràting ORC. Justificant d’ingrés dels drets d’inscripció al compte Banc de Santander 0049 2354 18 2414649329
Drets d’inscripció per vaixell: socis/es CMPO, CMPG, CVB, RCMB i RCNB: 40 € altres: 60 €

El formulari es pot trobar a la WEB:
www.cmpo.cat
Les inscripcions cal lliurar-les al Club, per fax o per correu electrònic (degudament signades)
CLUB DE MAR PORT OLÍMPIC Fax: 93 396 73 65
e-mail: club@cmpo.cat
Telèfon d’informació: 695 045 403

Més info Link

Comparteix / Comparte